Безплатната регистрация на Вашия домашен любимец Ви дава възможност да създадете онлайн профил на Вашето животно.

Ако Вашият домашен любимец бъде загубен или откраднат, Вие ще имате възможността да уведомите Вашия ветеринарен лекар, както и нас. Нашата задача е да информираме всички ветеринарни лекари, клиники и амбулатории в България, до които имаме достъп, за да Ви съдействаме за намирането и връщането на Вашето животно.

Когато домашният Ви любимец има поставен микрочип и му бъде издаден паспорт EU формат от Вашия ветеринарен лекар, ще можете да докажете собствеността на животното.

Нашата база данни съхранява информация за Вас и Вашия домашен любимец. Ако бъде изгубен или откраднат, в търсачката на сайта трябва да бъде написан номера на микрочипа (транспондера) и ако сте регистрирани, ще се покаже резултат от търсенето, който включва: Вид на животното, порода, пол, име, номер на микрочипа (транспондера), име на собственика, негов адрес и телефон и email.

Така, ако Вашият изгубен или откраднат домашен любимец бъде намерен от някого и заведен във ветеринарна клиника или амбулатория, той ще бъде идентифициран с четящо устройство за микрочипове и по номера на микрочипа ще бъде установена собствеността на животното. По този начин всеки ще има възможност да се свърже с Вас и да Ви върне любимото животно.