Политика за поверителност

Ние знаем, че използването на Вашите лични данни и информация е важна за Вас!

Използването на информацията, която събираме.

По принцип, Вие можете да посетите нашите сайтове, без да оставяте никакви лични данни. Освен в някои случаи, когато искате да се свържете с нас. Например с въпроси за регистрация на домашни любимци. Личните Ви данни ще бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани, само когато е необходимо. Например за предоставяне на организации (ветеринарни клиники и амбулатории) за намиране на Вашите животни, за да могат да бъдат в състояние да търсят и да намерят Вашия домашен любимец.


Предаване на събраните данни.

Ние няма да предоставяме информация за вашите лични данни на трети лица, освен ако това е необходимо за правилното обработване на Вашата заявка или сте ни дали изрично разрешение. Тази информация може да се използва само от получателите, за да бъдат в състояние да изпълняват задачите си. Всяко друго използване на информация не е позволено.


Използване на Cookies.

Cookies се използват за някои от нашите услуги. Cookies съдържат само информация за сесията.


Регистрация на животните.

Събирането на лични данни винаги зависи от Вашето разрешение. В допълнение към това, лична информация, данни за домашен любимец, IP адрес и датата на регистрация, също ще бъде пазена. Съгласие за използването на Вашите лични данни за рекламни цели не е задължително. Това означава, че Вие се съгласявате да получавате реклама по пощата, email или по телефона от фирми и спонсори на нашата кауза. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време на еmail: info@search-my-pet.com


Относно нашите спонсори.

Спонсорите дават възможност на нас да Ви осигурим безплатна регистрация на животните. Това осигурява бързо и безопасно връщане на Вашия домашен любимец. Нашите спонсори са фирми и организации свързани, с Pet индустрии (компании производители, представители, дистрибутори на продукти, предназначени за домашни любимци).


Право на достъп и отстраняване.

Вие винаги имате достъп до личните си данни. Освен това, имате право да изтривате собствените си данни по всяко време. Можете също така да изтриете ненужни данни. Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на данните, моля изпратете ни email на: info@search-my-pet.com