Често задавани въпроси


Защо трябва да се постави микрочип на моя домашен любимец?

  • За защита срещу подправяне и фалшифициране;
  • За доказателство за собственост и родословие;
  • Изискване за пътувания в чужбина;
  • Идентификация на: избягало животно, изоставени животни, откраднати животни, малтретирани животни.

Какво е (микрочип) транспондер?

  • Микрочипът, наречен също така и транспондер, е електронна система за автоматично откриване на животни. Размерът на транспондера е 2х12 mm или 1,4х8,5 mm и е затворен в стъклена обвивка- тъканно съвместима. Включва спирална антена и пасивен чип- препрограмиран, в които се съхранява идентификационен номер.
  • Всяко животно в света получава свой уникален 15 символен идентификационен номер. Структурата на номера е следната: първите три цифри показват страната на произход (например **100** е за България), следващите три цифри показват номера на производител или одобрен търговец (например ** 237 ** за VEPCO), останалите 9 цифри показват поредния номера на микрочипа.

Какво означава номера на микрочипа ?

  • Номерът на всеки индивидуален микрочип е уникален в световен мащаб - 15-цифрен код. От 1996 г. транспондер технологията е стандартизирана в международен план. Съвременните транспондери FDX-B съответстват на стандартите ISO 11784 и 11785.
  • За животните с поставени микрочипове, това означава глобална идентификация за улеснено преминаване на граници и връщането на избягалите или изгубени животни.

Къде мога да получа Български паспорт EU формат за домашни любимци ?

  • Можете да получите паспорт за домашни любимци EU формат от всеки един ветеринарен лекар в България. Това е официален документ, като лична карта, подпечатан и заверен от ветеринарен лекар, потвърждаващ самоличността на животното.
  • От вас се изисква, вашият домашен любимец да притежава паспорт EU формат, когато преминавате границите в Европа с Вашето животно.